Vitality gives you more of live, for less

Waarom Vitaliteitsmanagement?

  • Rendement

Vitaliteit volgens ZKH Advies

  • Praktisch & op maat
  • Voor & door medewerkers

Gericht investeren in de vitaliteit van uw medewerkers rendeert. Vitale medewerkers leveren een hogere output. Een vitale medewerker is daarnaast alerter en kan sneller en preciezer werken. Vitale medewerkers hebben minder gezondheidsklachten en hebben een kleinere kans om betrokken te raken bij een bedrijfsongeval. Het inzetten van invalkrachten en overwerk is met vitale medewerkers bovendien minder nodig.

De beste maatregel voor het optimaliseren van vitaliteit bestaat niet! Ons advies: ontwikkel samen met uw mensen uw visie op Vitaliteitsmanagement en ga aan de slag met het vormgeven van een programma: Learning by doing! ZKH Advies neemt u hierbij werk uit handen. Onze veranderprogramma’s zijn gericht op het versterken van de vitaliteit van uw medewerkers. Samen met u en uw mensen verankeren we de verandering. Zo wordt het programma voor én door uw mensen vorm gegeven. Dit levert niet alleen maatwerk op, maar ook veel enthousiasme en saamhorigheid.