Vitality gives you more of live, for less

Vital Generation Programma

In een organisatie werken medewerkers vanuit verschillende levensfases met verschillende wensen en behoeften. In onze optiek is het zaak om te investeren in de vitaliteit van alle generaties, maar dan wel op maat. Om de belastbaarheid van medewerkers te optimaliseren is daarom een mix nodig van curatieve en preventieve maatregelen. Het Vital Generation Programma van ZKH Advies richt zich op de fysieke en mentale fitheid van medewerkers vanuit het perspectief van generatie-fasen:

• Starter
• Spitsuur
• Professional
• Balans
• Senior

Elke fase kent eigen focus, kenmerken en uitdagingen. Vitaliteitsmanagement van ZKH Advies anticipeert hierop. Niet als doel op zich, maar als een manier om inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.