Vitality gives you more of live, for less

Vital Company Programma

Vitaliteitsbeleid lijkt eenvoudig te realiseren. Maar ‘werk-fruit’ en een sport-abonnement voor medewerkers zijn eventueel slechts onderdelen van de oplossing. Waar het echt om gaat, is om de organisatie als geheel te raken, niet alleen de medewerkers die toch al op gezonde voeding letten en periodiek sporten. Het Vital Company Programma van ZKH Advies richt zich op de fysieke en mentale fitheid van alle medewerkers. Ook hier geldt dat vitaliteitsmanagement niet een doel op zich is, maar een manier om inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

In onze manier van werken dient het V-model [Stollwerk en Thijssen, 2010] als leidraad. V staat niet alleen voor Vitaliteit, maar ook voor de Romeinse 5 waar vijf. De 5 V’s staan voor:

  • VERKENNEN: verzamelen informatie om een start te kunnen maken met vitaliteitsmanagement en om de effectiviteit van genomen maatregelen te evalueren.
  • VOORLICHTEN: creëren van draagvlak en betrokkenheid en het beïnvloeden van de cultuur van de organisatie.
  • VITALISEREN: maatregelen gericht op het herstellen, behouden of versterken van werkvermogen, employability en vitaliteit door het vergroten van de belastbaarheid.
  • VERLICHTEN: maatregelen gericht op het herstellen of behouden van werkvermogen, employability en vitaliteit door het verminderen van de werkbelasting in tijd of inhoud.
  • VERTREKKEN: maatregelen gericht op het ondersteunen van de interne en externe mobiliteit.