Sometimes you win,
Sometimes you learn

Programma Management

ZKH Advies maakt van uw organisatie een lerende organisatie. Co-creatie is daarbij van essentieel belang voor het duurzaam laten slagen van trajecten. Daardoor wordt duidelijk waar het echt om gaat, kan reeds aanwezige kennis worden benut en wordt deze verankerd in een organisatie.

  • Het voeren van project- en programma-management.
  • Inrichten van training-/opleidingsprogramma’s
  • Inrichten van learning academies of corporate universities.
  • Uitvoeren van Business-cases
  • Interim werkzaamheden