Sometimes you win,
Sometimes you learn

Leervermogen

  • Onderscheidend vermogen
  • Organiseren van leren

‘Social’ Learning

  • Werken = Leren

Individueel- & Organisatie-leren

  • Lerende organisatie

Leervermogen geeft aan in hoeverre mensen in staat zijn om nieuwe informatie op te nemen en toe te passen. Dit is natuurlijk van essentieel belang om pro-actief te anticiperen op de snelle veranderingen in de wereld om ons heen. De vertrouwde manier van klassikaal trainen en opleiden is veelal niet meer de meest optimale werkvorm. Er is daarom noodzaak om te zoeken naar een mix van vormen en interventies die aansluiten bij de medewerkers en bij de organisatie. Daarbij is aandacht nodig voor vakmanschap, compliance en talent-ontwikkeling van mensen.

Leren is een sociale activiteit. Vakmanschap van medewerkers krijgt vorm omdat zij onderdeel zijn van een werkomgeving en daardoor een professionele identiteit ontwikkelen. Werken en leren zijn dus met elkaar verbonden. Extra dimensie is, hoe je als lerende kennis kunt verzamelen. Niet alleen meer in de eigen professionele context, maar bijvoorbeeld ook via verschillende sociale media.

Vakmanschap en compliance zijn gericht op de individuele medewerker. Organisatievraagstukken vormen echter leer-uitdagingen voor de hele populatie. Leren rendeert wanneer individueel vakmanschap, talentontwikkeling en collectieve bekwaamheid samen komen. Lerende organisaties kunnen omgaan met voortdurende veranderingen, doordat medewerkers het beste uit zich zelf kunnen halen.