It’s not the strongest, nor the most intelligent that survives
It’s the one most responsive to change

 

[Charles Darwin]

Consultancy & Advies

  • Ontwikkeling
  • Fysieke & Mentale fitheid
  • Mobiliteit & Flexibiliteit
  • Inhoud & Organisatie van werk

Het landschap van inzetbaarheid bestaat uit verschillende thema’s. Met name ten aanzien van ontwikkeling, fysieke en mentale fitheid ondersteunt ZKH Advies organisaties bij ontwerp en uitrol van inzetbaarheids-programma’s.

  • Ondersteuning bij visie-vorming en beleidsontwikkeling
  • Onderzoek; bedrijfs-/organisatiescan, effectmeting
  • Interim werkzaamheden